Нормативні документи щодо забезпечення військових

Воєнна партія України - у соцмережі

Є значна кількість нормативних документів щодо забезпечення військових, які мало хто знає. Тому у цій публікації дані основні керівні і нормативні документи по таким розділам:

  • Грошове забезпечення
  • Речове забезпечення
  • Харчування та продовольче забезпечення
  • Житлове забезпечення
  • Соціальне забезпечення та пільги
  • Цивільний персонал

Грошове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 
«Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» діє з 01.03.2018

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.1992 № 393 
«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 
«Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов’язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 460 
«Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 
«Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 
«Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу»

дивитись далі перелік документів для:

Наказ Міністра оборони України від 25.02.2010 № 82 
«Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов’язана із стрибками з парашутом»

Наказ Міністра оборони України від 27.05.2014 № 337 
«Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»

Наказ Міністра оборони України від 10.02.2016 № 67 
«Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого період»

Наказ Міністра оборони України від 20.02.2017 № 105 
«Про затвердження Інструкції про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України»

Наказ Міністра оборони України від 02.03.2017 року № 122 
«Про затвердження Інструкції про розміри і механізм виплати надбавки військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць»

Наказ Міністра оборони України від 05.02.2018 № 45 
«Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги»

Наказ Міністра оборони України від 15.02.2018 року № 65 
«Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2018 рік»

Наказ Міністра оборони України від 23.03.2018 року № 127 
«Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 15.02.2018 року № 65»

Наказ Міністра оборони України від 01.03.2018 № 90 
«Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України»

Наказ Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260 
«Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 20.11.2013 № 1126 
«Про впорядкування питання грошового забезпечення деяких категорій військовослужбовців Національної гвардії України»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 23.07.2014 № 719 
«Про виплату винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, резервістам та працівникам (невійськовослужбовцям), льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та водіям автотранспортних засобів Національної гвардії України»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 02.03.2016 № 148 
«Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 15.03.2018 № 200 
«Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 25.06.2018 № 558 
«Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 18.03.2016 № 188 
«Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»

Наказ Міністра транспорту та зв’язку від 06.02.2008 № 134 
«Про затвердження посадових окладів осіб офіцерського складу Державної спеціальної служби транспорту»

Наказ Міністра транспорту та зв’язку від 23.12.2008 № 1547 
«Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту»

Наказ Міністра інфраструктури України від 18.07.2016 № 243 
«Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»

Наказ Адміністрації ДССЗЗІ України від 13.03.2018 № 151 
«Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 
«Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам»

Наказ Міністра оборони України від 12.03.2007 № 80 
«Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам»

Речове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 178 
«Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно»

дивитись далі перелік документів для:

Наказ Міністра оборони України від 29.04.2016 № 232 
«Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України»

Наказ Міністра оборони України від 18.07.2017 № 370 
«Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв»

Наказ Міністра оборони України від 20.11.2017 № 606 
«Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 07.06.2017 № 475 
«Про речове забезпечення Національної гвардії України»

Наказ Міністра оборони України від 07.02.2018 № 50 
«Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Національної гвардії України»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 31.10.2016 № 1132 
«Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 02.10.2017 № 808 
«Про затвердження Зразків знаків розрізнення військовослужбовців і Правил носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України»

Наказ Міністра оборони України від 07.05.2018 № 202 
«Про затвердження Зразків спеціального одягу, взуття, спорядження та інших предметів речового майна військовослужбовців Державної прикордонної служби України»

Наказ Міністра транспорту та зв’язку від 15.02.2010 № 78 
«Про затвердження Правил носіння форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту»

Наказ Міністра інфраструктури України від 10.05.2017 № 171 
«Про затвердження норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період»

Наказ Адміністрації ДССЗЗІ України від 03.03.2018 № 132 
«Про затвердження Зразків знаків розрізнення для військовослужбовців та курсантів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»
Наказ Центрального управління СБУ від 10.11.2016 № 584 
«Про затвердження Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період»

Харчування та продовольче забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426
«Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»

для військовослужбовців Збройних Сил України:
Наказ Міністра оборони України від 09.12.2002 № 402
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час»

Наказ Міністра оборони України від 09.02.2016 № 62
«Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання»

для військовослужбовців Національної гвардії України:
Наказ Міністра внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1414
«Про затвердження Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, працівників авіації Національної гвардії України, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 – загальновійськова»

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 14.09.2015 № 1118
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час»

для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:
Наказ Адміністрації ДПСУ від 20.07.2011 № 530
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час»

для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту:
Наказ Міністра інфраструктури України від 30.12.2013 № 1074
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Державної спеціальної служби транспорту в мирний час»

для військовослужбовців Служби безпеки України:
Наказ Служби безпеки України від 22.12.2006 № 809
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час»

Житлове забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 
«Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 
«Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728 
«Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян»
(Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»

для військовослужбовців Збройних Сил України:

Наказ Міністра оборони України від 30.11.2011 № 737 
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями»

для військовослужбовців Національної гвардії України:

Наказ Міністра внутрішніх справ України від 06.04.2009 № 150 
«Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України»

для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:

Наказ Адміністрації ДПСУ від 20.12.2007 № 1040 
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України»

для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту:

Наказ Міністра транспорту та зв’язку від 17.12.2007 № 1172 
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту та членам їх сімей»

для військовослужбовців Служби безпеки України:

Наказ Служби безпеки України від 06.11.2007 № 792 
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень»

для військовослужбовців Держспецзв’язку:

Наказ Адміністрації ДССЗЗІ України 05.01.2016 № 3 
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей»

Соціальне забезпечення та пільги

Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426 
«Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 702 
«Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 
«Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2014 № 413 
«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 155 
«Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом»

Цивільний персонал

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 522 
«Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»

Джерело

Схожих записів не знайдено...

Останні записи

Канадські військова місія залишається разом з Україною у Львові

UNIFIER зміна канадського керівництва, Воєнна партія

Воєнна партія України – у соцмережі Українці повинні бути особливо вдячні канадським військовим за допомогу у військовій сфері для відбиття російської гібридної агресії. Адже Канада не є Гарантом Будапештського меморандуму, проте робить дуже важливу допомогу

Великобританія допоможе покращити захист України зі сторони Чорного моря, Одеси

Воєнна партія України – у соцмережі Британія збільшить військову підтримку свого союзника України, відправивши Королівських морських піхотинців пізніше цього року та збільшить присутність патрулів Королівського морського флоту у Чорному морі в 2019 році. Очікується, що

Нормативні документи щодо забезпечення військових

Воєнна партія України – у соцмережі Є значна кількість нормативних документів щодо забезпечення військових, які мало хто знає. Тому у цій публікації дані основні керівні і нормативні документи по таким розділам: Грошове забезпечення Речове забезпечення

Воєнна партія України - у соцмережі
Редактор сайту mil.biz.ua

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримайте нас поширенням запису!